دلایل اصلی صدا و سوت کشیدن لنت بعد از تعویض

۱- استفاده از لنت نامرغوب
۲- وجود خط روی دیسک‌های ترمز ( لبه‌دارشدن دیسک )
۳- خراب بودن بلبرینگ‌ها
۴- داغ شدن بیش از حد لنت
۵- مشکل در فنر لنت‌های ترمز
۶- شل شدن یا جامپ کردن کلیپر ها ( نگه دارنده لنت روی دیسک)
۷- شیشه‌ای شدن لنت ( لیز شدن )