دلایل کم شدن روغن موتور
استـفاده از روغن بـی کیفیت و نامتناسب با فرمولاسیون خودرو
در صورتی که روغن بی کیفیت و رقیق تر نسبت به فرمالاسیون روغن مشخص شده داخل خودرو خود بریزید ، این امر باعث کاهش سریع روغن موتور شما خواهد شد .

فرسوده شدن واشـر پیچ
زیر کارتر خودرو واشر پیچی وجود دارد که با گذشت زمان امکان فرسوده آن وجود دارد که در این صورت روغن موتور نشتی می‌کند.

واشر فیلتـر روغن
واشر فیلتر روغن به مرور زمان کارآیی خود را از دست می‌دهد که باعث می‌شود روغن موتور کاهش بیش از حد داشته باشد.

واشر زیر سینی میل لنگ
بروز عیب در واشر زیر سینی جلو میل لنگ باعث کاهش روغن موتور می‌شود، آن را بررسی و اقدام به رفع مشکل کنید.

رینگ پیستون
ممکن است رینگ پیستون‌ها کار خود را به خوبی انجام ندهند و روغن موتور وارد محفظه سیلندر‌ها گردد که این امر باعث خروج روغن از محفظه سیلندر و ریختن روی سرسیلندر و سر سوپاپ ها میشود که بعد از روشن کردن خودرو منجر به روغن سوزی خواهد .