کشیده شدن فرمان به یک سمت در هنگام ترمز گرفتن

تمام شدن لنت های یک سمت
این اتفاق میتواند بر اثر رانندگی با شتاب بالا در فضای کم ویا شرایط نامناسب جاده و همچنین استفاده از لنت بی کیفیت که اصلی ترین و شایع ترین دلیل تمام شدن لنت یک چرخ میباشد ، بیفتد
خراب شدن پمپ اصلی ترمز

تابیدگی یا خش دار شدن دیسک

ایجاد اشکال در لاستیک ها

چرب شدن یکی از دیسک ها
چرب شدن دیسک که معمولا در اثر نشت روغن از سیلندر ترمز پیش می آید، باعث می شود تا در هنگام ترمز گرفتن، لنت روی دیسک چرب شده، لیز بخورد و در نتیجه خودرو به یک سمت کشیده شود.

تنظیم نبودن باد چرخ ها و تنظیم نبودن فرمان

بالانس نبودن چرخ ها

اشتباه بودن جهت چرخش لاستیک ها
اگر به تازگی لاستیک های خودروی خود را عوض کرده اید و متوجه چنین مشکلی شده اید، احتمالا ممکن است در جهت چرخش تایرها اشتباه کرده باشید. در این شرایط باید به جهت چرخش لاستیک ها توجه کنید و لاستیک ها را در جهتی ببندید که فلش قرار گیری لاستیک در هنگام حرکت رو به جلو، به سمت جلوی خودرو باشد.

ایجاد اشکال در لاستیک ها