این چند نکته کوتاهه ولی خیلی مهمه و برای سلامتی خودتون و ماشینتون خیلی به کارتون میاد

۱. از روشن کردن کولر در حالت توقف خود داری کنید.

۲. ماهی یک بار کولر خودرو را به مدت چند دقیقه جهت مخلوط شدن گاز با روغن مخصوص آن و جلوگیری از فاسد شدن آن روشن کنید.

۳. اول صبح بعد از روشن کردن خودرو نیازی به گرم کردن در حالت توقف نیست .فقط مسافت یک کیلومتر را با دنده ۱و ۲برانید . (در حالت توقف مدت زیادی خودرو را روشن نگاه ندارید)

۴. سعی کنید هر ۵۰.۰۰۰ کیلومتر شمع خودرو را تعویض کنید.

۵. از هل دادن خودروهای انژکتوری برای روشن کردن خودرو خودداری کنید.

۶. اگر از جایگاه های متعدد سوخت برای سوختگیری استفاده میکنید سعی کنید صافی بنزین رابین ۲۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ کیلومتر تعویض کنید.

۷. تسمه تایم خودرو خود را ۶۰.۰۰۰کیلومتر تعویض کنید