کارهای اشتباهی که
اتومات سوارها نباید انجام دهند

گاز دادن درجا قبل از قرار دادن دسته دنده روی D
این کار شوک بزرگی به گیربکس می‌دهد که می‌تواند منجر به افزایش اصطکاک میان قطعات داخل گیربکس و موتور شود؛ موضوعی که نهایتاً منجر به خراب شدن آن‌ها خواهد شد.

تغییر وضعیت دنده هنگامی که خودرو در حال حرکت است
این کار سبب تغییر حالت قطعات گیربکس با سرعت بیشتر می‌شود و نهایتاً، طول عمر مفید گیربکس اتومات را کاهش خواهد داد. برای نگه داشتن خودرو بهتر است از سیستم ترمز کمک بگیرید.

رانندگی با روغن گیربکس کم
یک خودروی اتومات برای درست کار کردن به میزان زیادی روی فشار مایعات وابسته است. یکی از نقش‌های روغن گیربکس کمک به روان کاری گیربکس و خنک ماندن آن هنگام کار است. از این رو، اگر به مدت زیادی با روغن گیربکس کم رانندگی کنید، منتظر بروز مشکلات زیادی برای گیربکس اتومات خودروی خود باشید.

قرار دادن دنده در حالت p هنگام توقف در شیب قبل از کشیدن ترمز دستی
این نکته را هیچگاه فراموش نکنید که در هنگام توقف در شیب (سرازیری، سربالایی) قبل از اینکه دنده را در حالت P قرار دهید ابتدا ترمز دستی خودرو را بالا بکشید .


عدم این کار باعث میشه وقتی میخواهید از پارک خارج شوید و دنده را از حالت P خارج کنید ضریه ای به گیربکس وارد بشه که باعث خرابی گیربکس میشه